DYO07 - Yachtpeis

Vi har kapasiteten, kunnskapen og erfaringen til å designe og utvikle, produsere og installere spesiallagde ildsteder under SOLAS regelverk for yachter, megayachter, cruise så vel som kommersielle skip.

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) er en internasjonal maritim sikkerhetsavtale som sikrer at skip som er flagget av undertegnende stater, overholder minimumssikkerhetsstandarder i konstruksjon, utstyr og drift, inkludert ildsteder.  SOLAS-konvensjonen har 159 kontraherende stater, som flagger rundt 99 % av handelsskip rundt om i verden når det gjelder bruttotonnasje. SOLAS-konvensjonen i dens påfølgende former er generelt sett på som den viktigste av alle internasjonale traktater om sikkerheten til handelsskip.

yachtpeiser – yachtpeis – luksuspeis – peis