DYO07 - Yaxta Şömine

Yaxtalar, meqa-yaxtalar, kruiz və kommersiya gəmiləri üçün SOLAS qaydalarına uyğun olaraq sifarişlə hazırlanmış kaminləri layihələndirmək və inkişaf etdirmək, istehsal etmək və quraşdırmaq imkanımız, bilik və təcrübəmiz var.

SOLAS (Dənizdə Həyatın Təhlükəsizliyi üzrə Beynəlxalq Konvensiya) beynəlxalq dəniz təhlükəsizliyi müqaviləsidir ki, imzalayan dövlətlər tərəfindən bayraqla daşınan gəmilərin tikinti, avadanlıq və istismarda, o cümlədən kaminlərdə minimum təhlükəsizlik standartlarına uyğun olmasını təmin edir. SOLAS Konvensiyasında 159 Müqavilə Dövləti var və onlar ümumi tonaj baxımından dünya üzrə ticarət gəmilərinin təxminən 99%-ni bayraq edir. SOLAS Konvensiyası öz ardıcıl formalarında, ümumiyyətlə, ticarət gəmilərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün beynəlxalq müqavilələrin ən mühümü kimi qəbul edilir.

yaxta şömine – yaxta kamin – lüks kamin – kamin