Gasspeiser
Gasspeiser er designet for å gi absolutt komfort, lite vedlikehold og kontroll med fingertuppene. Bloch Design gasspeiser kan ha hvilken som helst design, form, størrelse, materialer og innstilling, kan være åpne eller lukkede, innendørs eller utendørs, og tilpasse seg vår daglige moderne livsstil ved sin sikkerhet, effektivitet og pålitelighet. Våre gasspeiser kan produsere en fin og rikelig brann med høye flammer avhengig av størrelse og design eller være lavere som lineære peiser også kalt rampeild eller dansende flammer.