GASS PEISER

Gass peiser er utformet for å gi absolutt komfort, lite vedlikehold og fjernkontroll. Gass peiser kan ha hvilken som helst design, form, størrelse, materialer og omgivelser, kan være åpne eller lukkede, innendørs eller utendørs og tilpasse seg vår hverdagslige moderne livsstil ved sin sikkerhet, effektivitet og pålitelighet. Gass peiser kan produsere en fin og rik ild med høye flammer avhengig av størrelse og design eller gi lavere flammer som fra lineære peiser også kalt rampeild eller dansende flammer.