DYO09 - Moderne peis

Design eller en spesiell moderne peis plassert inne i et stort karnappvindu med utsikt over havet. Denne peisen ble komplettert med en gassenhet som produserte høye flammer, inkludert et skyvesystem i henhold til illustrasjonen.