DESIGNET PEISER

Fra tradisjonell til gjennomsiktig design, vil Bloch Design stående peiser forvandle hjemmet og varme ditt hjerte. Våre frittstående peiser / designet peiser kan benytte ved, gass eller etanol og kan avhengig av deres design og setting, ha direkte vertikale eller horisontale røykkanaler, eller et underjordisk ventilasjonssystem som tillater ekstraordinære designmuligheter for designet peiser. Designet peiser gir ubegrensede muligheter til å skape et unikt ildsted.