CM037 - Peis

Denne lukkede veggpeisen er vedfyrt, dobbeltbelegg for overlegen oppvarmingseffektivitet, samt tillater en rekke over 3600 forskjellige farger av lakkert stål, metallisk eller hjemmeprodusert finish, rustfritt stål eller messing, etc.