DYO09 - קמין מודרני

עיצוב או קמין עכשווי מיוחד הממוקם בתוך חלון מפרץ גדול המשקיף לאוקיינוס. קמין זה הושלם עם יחידת גז המפיקה להבות גבוהות, כולל מערכת הזזה לפי האיור.