DYO09 - شومینه معاصر

طراحی یا یک شومینه خاص معاصر که در داخل یک پنجره بزرگ خلیجی مشرف به اقیانوس قرار دارد. این شومینه با یک واحد گاز تولید شعله های بالا، از جمله یک سیستم کشویی مطابق با تصویر تکمیل شد.