DÖŞƏMƏ ÜSTÜ KAMİNLƏR

Ənənəvi tərzin yeni təcəssümü olan bu kaminlər otağın mərkəzində yerləşdirilir və otağın üslubunu dəyişərək urəklərinizi isidir. Döşəmə kaminlərimiz odun ,qaz və etil spirit ilə işləyərək  vertical və ya hər tip horizontal baca ilə quraşdırılır. Bundan əlavə bu tip kaminlərə döşəmə altı ventilyasiya sistemi tədbiq edərək muxtəlif sənət əsərlərinin ərsəyə gətirilməsi mümkü olur .