CV047 - Şömine

Klassik asma şömine, rəflər kimi istifadə edilən uzadılmış quruluşa malik oturma otağının mərkəzində iki sütun arasındadır; qaz yanğını (həmçinin açıq odun atəşi və ya etanol ola bilər); Üstün istilik səmərəliliyi üçün ikiqat örtük (korten), eləcə də evdə istehsal olunan hər hansı bir bitirmə toxunuşuna imkan verir. Bu kamin qeyri-ağ laklı polad kapota, quruluşa, bazaya və platoya malikdir, bölmələri cilalanmış misdən, rəngli şüşə başlıqdan, cilalanmış pirinçdən odlu çərçivəyə malikdir. Yayla qismən qəhvəyi mərmərlə örtülmüşdür və əsasda tənzimlənən işıqlandırma sistemi var.