CM023 - Lüks Şömine

Bu dəbdəbəli kamin kitabın səhifələrini təmsil edir və ağac üzərində işləyir (qaz və ya etanol ocaqları ilə də təchiz oluna bilər) və üstün istilik səmərəliliyi üçün ikiqat örtüklüdür, həmçinin xüsusi son toxunuşlara imkan verir. Bu lüks kamin, mövqedən asılı olaraq müxtəlif rənglər verən fırçalanmış və cilalanmış ev bitirmələrinin qarışığıdır.