AR006 - 户外壁炉 / 花园 brasero

燃木户外壁炉或“brasero”(也可配备用于生物乙醇或天然气)。 黑色不锈钢框架和主体,下方隔热层用于保护地面,4 个玻璃板围绕着火。