DYO17 - קמין עכשווי

קמין מתכת וזכוכית תלויים בסלון בית מלון הפועל על גז, צינור פלדה שחור, משקפיים מעוקלים בצבע שחור לחלק התחתון של מכסה המנוע מסביב למדורה, בסיס פלדה שחור מלוטש.