DYO12 - קמין תלוי

קמין זכוכית עגולה תלויה גדולה במיוחד במסעדת מלון במוסקט, סולטנות עומאן, במרכז הבר המרכזי. בעל מבנה תלייה מיוחד חבוי בתקרת קיר גבס; מכסה מנוע פלדה גדול לכה, לוחות זכוכית מעוגלים ארוכים, בסיס פלדה לכה גבוה עם מסגרת היקפית אש מסביב ליחידת הגז.