DYO11 - קמין מודרני

קמין עכשווי צמוד לקיר ובין שני חלונות מפרץ, מתפקד על עץ (יכול להיות גם גז או אתנול); ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה, כמו גם מאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה או יכול להיות גם גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה, פליז וכו’. כאן, האח העכשווי מכוסה בנירוסטה אל חלד -גוף פלדה ולוחות פלדה שחורים מעל ומאחורי תיבת האש.