DYO06 - קמין מודרני

קמין תלוי חופשי הפועל על עץ (יכול להיות גם גז או אתנול); ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה, כמו גם המאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה או יכול להיות גם גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה, פליז וכו’. כאן, לקמין המודרני יש קולט אדים ובסיס פלדה מבנים מכוסים בלוחות עץ, מכסה מנוע תחתון מזכוכית שקופה ורמת שיש עבה.