DYO01 - קמין מודרני

קמין תלוי פתוח הפועל על עץ (יכול להיות גם גז או אתנול); ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה, כמו גם המאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה או יכול להיות גם גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה, פליז וכו’. כאן, לקמין העכשווי יש פלדה מצופה לכה שחורה מכסה מנוע ובסיס, פלדה מורחבת לכה לבן, לוחות זכוכית שקופה וכו’.