CV076 - קמין זכוכית

קמין זכוכית פירמידלי תלוי זה יכול לתפקד על עץ, גז או אתנול (כאן גז); ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה וכן מאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה, גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה או פליז וכו’. קמין זכוכית זה כולל קולט אדים בגימור פלדה לכה, 4 לוחות זכוכית , בסיס מכוסה במראות, רמת זכוכית קרצית, תת רמה מפלדת אל חלד מלוטשת ומסגרת היקפית אש.