CV063 - קמין מודרני

קמין יוקרתי עצמאי מול חלון החרטום הראשי המשקיף על עמק, מדורה עצים (יכול להיות גם אש גז פתוחה או אתנול); ציפוי כפול (קורטן) ליעילות חימום מעולה, כמו גם לאפשר כל גימור בייצור ביתי. לקמין מודרני זה יש קולט אדים מפלדה לכה לבנה גבוהה ופליז מלוטש, קולט אדים זכוכית המוחזק על ידי מעמדי פליז מלוטשים, בסיס שיש בז’ ומסגרת היקפית אש שחורה.