CV056 - קמין מודרני

קמין עכשווי מול קיר בסלון גדול, פתוח וגלוי לחלוטין, שריפת גז (יכול להיות עץ או אתנול), שכבות מתכת כפולות, קולט אדים עליון לכה לבן, מבני צד ובסיס, לוחות זכוכית כהה, קיר אחורי מפלדה שחורה, בסיס מכוסה בשיש שחור ארוך, ומסגרת מקיפה פלדה שחורה. ניתן להוסיף אפשרויות כגון מערכת תאורה בבסיס.