CV048 - קמין תלוי

קמין תלוי פירמידלי זה יכול לתפקד על עץ, גז או אתנול (כאן גז); ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה וכן מאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה, גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה או פליז וכו’. אח פירמידלי זה תוכנן תוך התחשבות בקורה ובמדרגה; קולט אדים בגימור פלדה לכה לבן, 4 לוחות זכוכית חסרי צבע, בסיס מכוסה מראות, מתחת לרמה מפלדת אל חלד מלוטשת, בסיס מראה מכוסה במישור זכוכית גדול יותר, מסגרת היקפית מנירוסטה מלוטשת, ומערכת תאורה מווסתת ב- הבסיס והמראה למעלה.