CV047 - קמין

קמין תלוי קלאסי נמצא בין שני עמודים במרכז סלון, עם מבנה מורחב המשמש כמדפים; אש גז (יכול להיות גם אש עץ פתוח או אתנול); ציפוי כפול (קורטן) ליעילות חימום מעולה, כמו גם לאפשר כל גימור בייצור ביתי. לקמין זה יש קולט אדים, מבנה, בסיס ורמה בצבע אוף-וויט מפלדה, עם חלקים מפליז מלוטש, קולט אדים מזכוכית כהה, מסגרת היקפית מפליז מלוטש. הרמה מכוסה חלקית בשיש חום, ובבסיסה מערכת תאורה מווסתת.