CV041 - קמין מודרני

קמין אלכסוני תלוי מהתקרה ונשען על הקיר בצורה מרהיבה. אח עכשווי זה מפריד בין הסלון לחדר האוכל, פתוח לחלוטין וגלוי מסביב, שריפת עצים (יכול להיות גז, אתנול או חשמלי), שכבות כפולות של מתכת, קולט אדים ובסיס פלדה לכה לבן, לוחות זכוכית כהה, שניים מתוך הם מגיעים לבסיס, יש להם תחתית פלדה לכה לבנה עבה מכוסה במישור זכוכית שחורה מבריקה, ומסגרת מוקפת אש שחורה מט.