CV029 - קמין מודרני

קמין פירמידלי זה יכול לתפקד על עצים, גז או אתנול (כאן גז); ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה, כמו גם המאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה, גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה או פליז וכו’. לקמין מודרני זה יש תקרה גבוהה, כך שהקמין תוכנן עם מכסה מנוע עגול מורחב לחיבור המבנה התחתון באופן פרופורציונלי. מכסה המנוע בגימור פלדה מצופה לכה שמנת, 4 לוחות זכוכית חסרי צבע, פלטת זכוכית, תת פלטה מפלדת אל חלד מלוטשת עם מערכת תאורה מווסתת בבסיס ומראה למעלה, ומסגרת היקפית מנירוסטה מלוטשת.