CV023 - קמין מודרני

הקמין העכשווי המהמם הזה (קמין ליניארי) הוא מרכזי ותלוי, פתוח מכל הצדדים, פועל על גז (סוג הגז יכול להיות טבעי או פרופאן). ניתן לכבות את האש באמצעות שלט רחוק ולבער הגז יש עצירות בטיחות מרובות. האח התלוי החופשי מצופה כפול ליעילות חימום מעולה וכן מאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה (כאן לבן בחלק העליון והבסיס), גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה או פליז וכו’ לקמין יש גם 4 לוחות זכוכית כהה.(Edited)