CV021 – קמין עכשווי

קמין עכשווי פתוח (“קמין דו צדדי” כך שכמעט שני קמינים באחד!) המתפקד על עצים או גז (סוג הגז יכול להיות טבעי או פרופאן), ניתן להדליק-כיבוי האש באמצעות שלט רחוק והגז למבער יש עצירות בטיחות מרובות (אנחנו יכולים גם לצייד את האח הזה במבער ביו-אתנול); ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה, כמו גם מאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה או יכול להיות גם גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה, פליז וכו’. כאן, צד אחד משולב בקיר עם לוח זכוכית כהה, כולל רמת פלדה מצופה לכה מתקדמת המכוסה בלוח זכוכית; הצד השני של האח הזה מתקדם לתוך החדר ויש לו 3 לוחות זכוכית כהה, גם הם עם רמה, מסגרת נירוסטה ותאורה נסתרת מתחת לבסיס