CV007 - קמין פירמידלי

קמין פירמידלי תלוי ופתוח זה יכול לתפקד על עץ, גז או אתנול (כאן גז); ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה וכן מאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה, גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה או פליז וכו’. לקמין יש גם 4 לוחות זכוכית חסרי צבע, רמת זכוכית עם מראה מתחת, מסגרת היקפית מנירוסטה מלוטשת, ומערכת תאורה מווסתת בבסיסה.