AR025 - קמין לפי הזמנה בארמון איטלקית

AR025 – קמין לפי הזמנה בארמון איטלקית

פרויקט קמין מיוחד במינו! הקמין המותאם במיוחד תוכנן לקמין ונציאני קיים כדי לשמר אותו במקום להסירו. סביב הקמין המשופץ הקיים תוכנן מבנה פנימי שלם וערובה. מבנה מכסה המנוע הפנימי מפלדה שחורה, קיר אחורי ומסגרת ומגן מקיפים אש, עם בסיס מראה מכוסה ברמת זכוכית גדולה. הקמין המותאם הזה משמש עם עץ אבל יכול להיות גם גז או אתנול.