AR016 - קמין מודרני

אח עכשווי דו צדדי בין שני עמודים; מתפקד עם גז (סוג הגז יכול להיות טבעי או פרופאן, ניתן לכבות את האש באמצעות שלט רחוק ולבער הגז יש שלוש עצירות בטיחות). לקמין עכשווי זה יש מכסה מנוע פלדה לכה לבן, בסיס ורמה, לוחות זכוכית ומבנה פנימי מפלדה שחורה ומסגרת היקפית אש.