AR012 - אח עכשווי

אח עכשווי פתוח הפועל על עץ או גז, ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה, כמו גם מאפשר מגוון של למעלה מ-3600 צבעים שונים של פלדה מצופה לכה או יכול להיות גם גימור מתכתי או בייצור ביתי, וכו’. כאן, זה תלוי על הקיר לאח בפינה פתוחה יש בסיס ומכסה מנוע בגימור פלדה מיוצר ביתי, עם מגש עץ ומסגרת פלדה שחורה מקיפה אש.