AR011 - קמין מודרני

אח יוקרתי זה הוא החלק המרכזי של בית מודרני עם השקיפות שלו; קמין דו צדדי מכוסה בגימור פלדה לכה (גוף והרחבה לבנים; ומגש שחור ולוחות פנימיים), עם מסגרת פלדה שחורה מקיפה אש. אח מודרני זה הוא ציפוי כפול ליעילות חימום מעולה, כמו גם מאפשר מגוון אינסופי של גימור מתכתי או בייצור ביתי, נירוסטה או פליז וכו’