יוסלה ברגנר

The Bass Player

Oil on canvas by Yosl Bergner (יוסלה ברגנר)

50X40

Presented by Biderman Private Art Collection

13820