شومینه های گازی
شومینه های گازی به گونه ای طراحی شده اند که راحتی مطلق، تعمیر و نگهداری کم و کنترل را با لمس نوک انگشتان شما فراهم کنند. شومینه‌های گازی بلوچ دیزاین می‌توانند هر طرح، شکل، اندازه، مواد و محیطی داشته باشند، می‌توانند باز یا بسته، داخلی یا خارجی باشند و با ایمنی، کارایی و قابلیت اطمینان خود، با سبک زندگی مدرن روزمره ما سازگار شوند. شومینه های گازی ما بسته به اندازه و طراحی می توانند آتشی زیبا و فراوان با شعله های زیاد تولید کنند یا کمتر باشند مانند شومینه های خطی که به آن ها آتش شیب دار یا شعله های رقص نیز می گویند.