شومینه های معلق
یک شومینه معلق جسور، شیک و معاصر، چه مرکزی، چه در نزدیکی دیوار یا گوشه، بهترین شومینه طراحان است زیرا به یک عنصر مرکزی تبدیل می شود و به فضای داخلی و دکوراسیون شما شخصیت می بخشد. شومینه های معلق مربعی، هرمی، گرد یا مستطیلی ما مجسمه های آتشین تماشایی هستند که فضای داخلی معماری را تغییر می دهند، ظرافت، شخصیت و سبک را ترکیب می کنند، شفافیت را با طرح های مینیمالیستی خود ارائه می دهند و نور را در فضا تقویت می کنند. شومینه نمایانگر این لذت های ساده است که در زیر نشانه نشاط قرار گرفته اند. با انتخاب یک شومینه معلق آن را به یک دارایی دکو تبدیل کنید.