شومینه های مرکزی
شومینه های مرکزی مجسمه های واقعی هستند، به نظر دیدنی و جاودانه می آیند و ظرافت، شخصیت و سبک را به هر معماری داخلی می آورند. شومینه مرکزی می‌تواند روی چوب، گاز یا اتانول کار کند و می‌تواند باز، بسته، چند طرفه، چرخان و غیره باشد. . شومینه‌های مرکزی بلوچ دیزاین اغلب از بخش‌های شیشه‌ای بزرگ‌تر برای کاپوت اصلی استفاده می‌کنند تا نور وارد شود و شفافیت ایجاد کند.