شومینه های شیشه ای
شومینه‌های شیشه‌ای بلوخ دیزاین نمایشی معتبر را ارائه می‌دهند که نمای واضح، باز و کاملی از آتش را از هر گوشه اتاق، بدون انسداد بصری مناظر و فضا ارائه می‌دهد، و آن را به مرکزی در خانه شما تبدیل می‌کند، یک اثر هنری آتشین که به شخصیت می‌افزاید. فضای داخلی شما این شومینه های شیشه ای چشمگیر دارای ظرافت، ظرافت و گرما و آرامش هستند. چنین طرح‌های شفاف شومینه ابعاد بیشتری به فضای داخلی می‌افزایند، در هر شکل، اندازه و محیطی کاهش می‌یابند و روی چوب، گاز یا اتانول کار می‌کنند.