شومینه های دیواری
شومینه های دیواری به عنوان سبک "کلاسیک" در نظر گرفته می شوند، زیرا در طول زمان گسترده تر شده اند. شومینه دیواری را می توان در تمام سبک های طرح ها و تنظیمات داخلی ادغام کرد: تکیه دادن به دیوار، ادغام در یک دیوار با یک یا چند دهانه. برای مثال، بین اتاق نشیمن و اتاق غذاخوری، بین اتاق خواب و حمام، یا بین داخل و خارج یک ساختمان. بلوچ دیزاین همه طرح ها از جمله شومینه های دیواری را مجدداً بازبینی کرد و بی نهایت پروژه های منحصر به فرد و مجلل را ارائه کرد.