DYO10 - شومینه مدرن

رندر شومینه دیواری عظیم با عملکرد چوب، پوشیده شده با بلوک های گرانیتی بزرگ در طراحی مدرن.