CM040 - شومینه

شومینه گرد در وسط یک اتاق بزرگ که به عنوان جداکننده بین اتاق نشیمن و اتاق غذاخوری استفاده می شود. این شومینه مرکزی روی چوب کار می کند (همچنین می تواند آتش چوب یا اتانول باشد). پوشش دوگانه برای راندمان گرمایش برتر و همچنین اجازه دادن به طیف گسترده ای از اتمام. در اینجا هود و پایه فولادی لاکی مشکی، با قاب اطراف آتش فولادی مشکی، و کاشی های خاکستری که فلات پایه را می پوشانند.