CM027 - شومینه آرت دکو

این شومینه دیوار باز روی چوب کار می کند (همچنین می تواند به واحدهای اتانول یا گاز مجهز شود) و برای بهره وری گرمایش عالی و همچنین امکان انجام کارهای تکمیلی خاص، روکش دوگانه دارد. این شومینه دیواری از چندین قاب استیل مات روی هم ساخته شده است تا طراحی «آرت دکو» به آن بدهد. این طرح روی هم برای قسمت داخلی کوره یکسان است…