CM016 - شومینه مدرن

این شومینه مدرن خیره کننده در منطقه نشیمن بزرگ از تمام زوایای آشپزخانه اوپن، اتاق غذاخوری و اتاق نشیمن، حتی از پاسیو بیرون قابل مشاهده است. این شومینه مرکزی روی گاز کار می کند (همچنین می تواند آتش چوب باز یا اتانول باشد). پوشش دوگانه برای راندمان گرمایش برتر و همچنین اجازه دادن به طیف گسترده ای از اتمام. در اینجا در فولاد لاکی در دو رنگ، با پانل های شیشه ای شفاف برای کاپوت و ساختار داخلی سیاه و سفید و قاب فراگیر آتش.