AR028 - شومینه معاصر

شومینه گازی دو طرفه بسته با دهانه در یک طرف (نوع گاز می تواند طبیعی یا پروپان باشد)، آتش را می توان با کنترل از راه دور خاموش کرد و مشعل گازی دارای سه ایستگاه ایمنی است (ما می توانیم این را نیز تجهیز کنیم. شومینه با مشعل بیو اتانول)؛ پوشش دوگانه برای راندمان حرارتی عالی و همچنین امکان طیف وسیعی از بیش از 3600 رنگ مختلف از فولاد لاکی یا همچنین می تواند فلزی یا تولید خانگی، فلزی، فولاد ضد زنگ، برنجی و غیره باشد. در اینجا، این شومینه معاصر با پانل های چوبی پوشانده شده است. با قاب داخلی از فولاد مشکی.