AR025 - شومینه سفارشی در کاخ ایتالیا

یکی از پروژه های شومینه بی نظیر! این شومینه سفارشی به صورت یک شومینه ونیزی موجود طراحی شده است تا به جای حذف آن، آن را حفظ کند. یک ساختار داخلی کامل و دودکش در اطراف شومینه بازسازی شده موجود طراحی شده است. ساختار هود داخلی فولادی مشکی، قاب و سپر دیواره پشتی و آتش، با پایه آینه ای پوشیده شده توسط یک فلات شیشه ای بزرگ. این شومینه سفارشی با چوب استفاده می شود اما می تواند گاز یا اتانول نیز باشد.