شومینه های شیشه ای

شومینه های شیشه ای نمایش معتبری را ارائه می دهند که نمای واضح، باز و کاملی از آتش را از هر گوشه اتاق ارائه می دهد. این شومینه های شیشه ای چشمگیر دارای ظرافت، ظرافت و گرما و آرامش هستند. آنها مجسمه ای واقعی هستند و از این جهت متناقض هستند که همزمان هم حضور دارند و هم تقریباً نامرئی هستند، زیرا از نظر بصری مانع هیچ چیز در اتاق نمی شوند. علاوه بر این، چنین طرح‌های شومینه شفاف ابعاد بیشتری به فضای داخلی می‌افزایند و در هر شکل، اندازه و تنظیماتی کاهش می‌یابند و در برخی موارد روی چوب، گاز یا اتانول کار می‌کنند.