شومینه های دیواری

شومینه های دیواری به عنوان سبک “کلاسیک” در نظر گرفته می شوند، زیرا در طول زمان گسترده تر شده اند. شومینه های معاصر همه طرح ها از جمله شومینه های دیواری را دوباره بررسی کردند و بی نهایت طرح های منحصر به فرد و مجلل را ارائه کردند. شومینه های دیواری را می توان در انواع طرح ها و تنظیمات داخلی ادغام کرد: تکیه دادن به دیوار، ادغام در یک دیوار با یک یا چند دهانه. برای مثال بین اتاق نشیمن و اتاق غذاخوری، بین اتاق خواب و حمام، یا بین داخل و خارج ساختمان.