شومینه های دو طرفه

شومینه های دو طرفه ما واقعاً منحصر به فرد هستند، زیرا مانند سایر شومینه هایی که ما طراحی و می سازیم، آنها کاملاً سفارشی هستند. شومینه های دو طرفه، که اغلب به آن شومینه های شفاف یا شومینه های دو طرفه می گویند، اغلب بین ستون ها طراحی می شوند، به صورت یکپارچه در یک دیوار اما با دید کامل روی آتش در دو طرف، یا در وسط اتاق یا در گوشه ها طراحی می شوند. چنین شومینه های مدرنی می توانند در هر طرف دارای سطوح مختلف باشند و راه خوبی برای گسترش دید از یک اتاق به اتاق دیگر هستند، به عنوان مثال بین یک اتاق نشیمن و یک اتاق غذاخوری، یک آشپزخانه و یک اتاق غذاخوری، یک اتاق خواب و حمام و غیره و شومینه های دو طرفه نیز می توانند بین فضای داخلی و خارجی استفاده شوند.