شومینه های گازی

NewsBlochDesign

شومینه های گازی به گونه ای طراحی شده اند که راحتی مطلق، تعمیر و نگهداری کم و کنترل را با لمس نوک انگشتان شما فراهم کنند.

 

شومینه های گازی می توانند هر طرح، شکل، اندازه، مواد و تنظیماتی داشته باشند، می توانند باز یا بسته، داخلی یا خارجی باشند و با ایمنی، کارایی و قابلیت اطمینان با سبک زندگی مدرن روزمره ما سازگار شوند.

 

شومینه های گازی بسته به اندازه و طراحی می توانند آتشی زیبا و فراوان با شعله های زیاد ایجاد کنند و یا کمتر باشند مانند شومینه های خطی که به آن ها آتش شیب دار یا شعله های رقص نیز می گویند.

 

شومینه های گازی …