شومینه های دیواری

CM023a

شومینه های دیواری به عنوان سبک “کلاسیک” در نظر گرفته می شوند، زیرا در طول زمان گسترده تر شده اند.

 

شومینه های معاصر همه طرح ها از جمله شومینه های دیواری را دوباره بررسی کردند و بی نهایت طرح های منحصر به فرد و مجلل را ارائه کردند.

 

شومینه های دیواری را می توان در انواع طرح ها و تنظیمات داخلی ادغام کرد: تکیه به دیوار، ادغام شدن در یک دیوار با یک یا چند بازشو؛ برای مثال بین اتاق نشیمن و اتاق غذاخوری، بین اتاق خواب و حمام، یا بین داخل و خارج ساختمان.

 

… شومینه های دیواری