تماس با ما

از علاقه شما به طراحی بلوچ سپاسگزاریم.
لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر پر کنید، ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.
با آرزوی روزی خوش

برای ما بنویسید
نام و نام خانوادگی*(Required)
بیا حرف بزنیم

نمایشگاه شومینه فقط با تعیین وقت قبلی

Montée de l’hôpital
38200 Vienne, France

102 rue Montgolfier / angle bd des Belges
60006 Lyon, France

فرانسه:

تلفن: +33 (0)4.74.53.00.70

سوئیس:

تلفن: +41 (0)22 548 18 66

ایالات متحده و کانادا:

تلفن: +1 (718) 312-8606

اسرائیل، امارات متحده عربی و خاورمیانه:

تلفن: +(972) 54-4853869

    Thank you for your interest in Bloch Design.
    Please fill out your information in the form below, we will contact you at the earliest.
    Wishing you a pleasant day!        [village_sticky] CONTACT US Fireplace Showroom by appointment only   Montée de l’hôpital 38200 Vienne, France   102 rue Montgolfier / angle bd des Belges 60006 Lyon, France       France: Phone: +33 (0)4.74.53.00.70   Switzerland: Phone: +41 (0)22 548 18 66   United States & Canada: Phone: +1 (718) 312-8606   Israel, United Arab Emirates & Middle East: Phone: +(972) 54-4853869 [/village_sticky]